تقویم آموزشی سرزمین سرمایه

دوره‌های در حال ثبت نام

درحال ثبت نامکدتاریخ شروعروز و ساعتوضعیت
دوره آموزش فارکس
۳۶
۲۸ آذر ۱۴۰۱
دو شنبه ها ۱۷ الی ۲۰
در حال ثبت نام
دوره جامع ارز دیجیتال
۹۱
۲۶ آذر ۱۴۰۱
شنبه ها ۱۴ الی ۱۷
در حال ثبت نام
دوره جامع بورس بزرگان
۱۴۰
۴ دی ۱۴۰۱
یک شنبه ها ۱۴ الی ۱۷
در حال ثبت نام
 

دوره های درحال برگزاری

درحال برگزاری کد تاریخ شروع روز و ساعت وضعیت
دوره آموزش فارکس
۳۵
۱۵ آذر ۱۴۰۱
سه شنبه ها ۱۷ الی ۲۰
درحال برگزاری
دوره آموزش ارز دیجیتال
۹۰
۲۶ آبان ۱۴۰۱
پنج شنبه ها ۱۲ الی ۱۵
تکمیل ظرفیت
دوره آموزش فارکس
۳۴
۲۱ مهر ۱۴۰۱
پنج شنبه ها ۱۵:۳۰ الی ۱۸:۳۰
در حال برگزاری
دوره جامع ارز دیجیتال
۸۹
۲۳ مهر ۱۴۰۱
شنبه ها ۱۷ الی ۲۰
در حال برگزاری
دوره جامع بورس بزرگان
۱۳۸
۲۴ مرداد ۱۴۰۱
دو شنبه ها ۱۴ الی ۱۷
در حال برگزاری
دوره ارز دیجیتال
۸۸
۲۰ شهریور ۱۴۰۱
یک شنبه ها ۱۷ الی ۲۰
در حال برگزاری
دوره ارز دیجیتال
۸۷
۲۴ مرداد ۱۴۰۱
دو شنبه ها ۱۷ الی ۲۰
درحال برگزاری
دوره آموزش فارکس
۳۳
۱۱ مرداد ۱۴۰۱
سه شنبه ها ۱۷ الی ۲۰
درحال برگزاری
دوره جامع ارز دیجیتال
۸۶
۲۲ تیر ۱۴۰۱
چهار شنبه ها ۱۷ الی ۲۰
درحال برگزاری
دوره جامع ارز دیجیتال
۸۵
۲۶ خرداد ۱۴۰۱
پنج شنبه ها ۱۲ الی ۱۵
درحال برگزاری
دوره جامع ارز دیجیتال
۸۴
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
چهار شنبه‌ها ۱۴ الی ۱۷
درحال برگزاری
دوره جامع ارز دیجیتال
۸۳
۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
پنج شنبه ها ۱۵:۳۰ الی ۱۸:۳۰
تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال
۸۲
۲۰ فروردین ۱۴۰۱
شنبه ها ۱۷ الی ۲۰
تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال
۸۱
۰۸ اسفند ۱۴۰۰
یک شنبه ها ۱۷ الی ۲۰
تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال
۸۰
۱۲ بهمن ۱۴۰۰
سه شنبه ها ۱۷ الی ۲۰
تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال
۷۹
۲۲ دی ۱۴۰۰
چهارشنبه ها ۱۷ الی ۲۰
تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال
۷۸
۲۴ دی ۱۴۰۰
جمعه ها ۱۳:۳۰ الی ۱۶:۳۰
تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال
۷۷
۰۶ دی ۱۴۰۰
دو شنبه ها ۱۷ الی ۲۰
تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال
۷۶
۱۹ آذر ۱۴۰۰
جمعه ها ۱۰ الی ۱۳
تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال
۷۵
۱۸ آذر ۱۴۰۰
پنج شنبه ها ۱۲ الی ۱۵
تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال
۷۴
۱۵ آذر ۱۴۰۰
دو شنبه ها ۱۴ الی ۱۷
تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال
۷۳
۳۰ آبان ۱۴۰۰
یکشنبه ها ۱۷ الی ۲۰
تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال
۷۲
۰۲ آذر ۱۴۰۰
سه شنبه ها ۱۷ الی ۲۰
تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال
۷۱
۲۰ آبان ۱۴۰۰
پنج شنبه ها ۱۵:۳۰ الی ۱۸:۳۰
تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال
۷۰
۱۳ آبان ۱۴۰۰
پنج شنبه ها ۱۵:۳۰ الی ۱۸:۳۰
تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال
۶۹
۲۸ مهر ۱۴۰۰
چهارشنبه ها ۱۷ الی ۲۰
تمام شد
دوره جامع بزرگان بورس
۱۳۶
۲۷ مهر ۱۴۰۰
سه شنبه ها ۱۴ الی ۱۷
تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال
۶۸
۲۲ مهر ۱۴۰۰
پنج شنبه‌ها ساعت ۱۲ الی ۱۵
تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال
۶۷
۰۴ مهر ۱۴۰۰
یک شنبه‌ها ساعت ۱۷ الی ۲۰
تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال
۶۶
۲۰ شهریور ۱۴۰۰
شنبه‌ها ساعت ۱۷ الی ۲۰
تمام شد
دوره بازار جهانی
۲۸
۰۹ شهریور ۱۴۰۰
سه شنبه‌ها ساعت ۱۷ الی ۲۰
تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال
۶۵
۱۰ شهریور ۱۴۰۰
چهارشنبه ها ۱۷ الی ۲۰
تمام شد
دوره جامع بزرگان بورس
۱۳۴
۱۲ مرداد ۱۴۰۰
سه شنبه ها ۱۷ الی ۲۰
تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال
۶۴
۱۱۱ مرداد ۱۴۰۰
دوشنبه‌ها ۱۷ الی ۲۰
تمام شد
دوره جامع ارز دیجیتال
۶۳
۳۰ خرداد ۱۴۰۰
یکشنبه‌ها ۱۷ الی ۲۰
تمام شد
دوره جامع بزرگان بورس
۱۳۲- ۱۳۳
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰
پنج شنبه‌ها ۱۳:۳۰ الی ۱۶:۳۰
تمام شد