درخواست مشاوره حضوری

مشاوره حضوری

مراجعه کنندگان محترم، خواهشمند است ساعت پیشنهادی جهت اخذ مشاوره حضوری خود را رزرو نمایید.
آکادمی سرزمین سرمایه پس از دریافت و بررسی، وقت نهایی و مقرر را در طی تماس تلفنی به اطلاع شما عزیزان می رساند.

شما همچنین می توانید برای تعیین وقت قبلی جهت اخذ مشاوره حضوری با شماره های ذیل تماس حاصل نمایید.

 

۰۹۱۳۳۴۴۶۴۴۷ – ۰۳۴۳۲۵۱۸۰۲۶

تعیین وقت مشاوره حضوری