آموزشگاه سرزمین سرمایه

در تاریخ 7 تیر ماه 1402 در شهرستان بافت سالن

اجتماعات اداره فرهنگ ارشاد اسلامی همایش خود را با

ظرفیت 150 نفر  برگزار کرد. با سخنرانی خانم اباذری

فعال در حوزه فارکس و آقای ذهاب فعال در ارزدیجیتال

و استخراج بیت کوین سخنرانی خود را در حوزه بازارهای

مالی بین المللی و ارزدیجیتال برای آگاه سازی مردم

شهرستان بافت وآشنایی در حوزه فارکس و ارزدیجیتال

به بررسی فرصت ها و تهدیدها در بازارهای مالی

پرداختند.
و در پایان همایش به افراد یک گواهینامه شرکت در همایش سه ساعته با همکاری سازمان فنی حرفه ای تعلق گرفت.