معرفی وب سایت ServiceScape.com

معرفی وب سایت ServiceScape.com:

سرویس اسکیپ بازاری آنلاین برای ارائه خدمات نویسندگی، ترجمه، ویرایش و… به مشتریان است. این سایت به تازگی با استفاده از فناوری‌های برنامه‌نویسی و ارتباطات آنلاین، کارفرمایان و متخصصین مختلفی را که به دنبال انجام پروژه‌های متنوع هستند را بهم متصل می‌کند.

برای متخصصان، این سایت به عنوان یک فرصت برای پیدا کردن کار مستقل و ارتباط با مشتریان بالقوه است. این سایت به متخصصان امکان می‌دهد تا پروفایل خود را ایجاد کنند، نمونه کار‌های خود را به اشتراک بگذارند و برای کارفرمایان مختلف قیمت‌های خود را مشخص کنند.

از سوی دیگر، برای کارفرمایان، این سایت به عنوان یک ابزار برای پیدا کردن متخصصان مختلف برای انجام پروژه‌های خود به صورت مستقل و مفید است. مشتریان می‌توانند از بین متخصصان مختلف در زمینه‌های مختلف انتخاب کنند و پروژه‌های خود را به آن‌ها واگذار کنند.

در کل، سرویس اسکیپ به عنوان یک بازار آنلاین برای خدمات نویسندگی، ترجمه و ویرایش، به کاربران خود این امکان را می‌دهد تا به راحتی با یکدیگر در ارتباط باشند و پروژه‌های مختلف را به صورت مستقل انجام دهند.